Çarşamba, Aralık 25, 2013

BORSADA AKILLI YATIRIMCI KAZANIR

Hisse tercihlerinde kârlılığı, piyasa derinliğini ve ortaklık yapısı güçlü şirketlere yatırımı seçenler, dolar bazında getirilerini katlarken gereksiz yere risk alanlar paralarının yüzde 90’ını kaybetti


Halka arzdan alınan hisselerden uzun vadede kâr edileceği beklentisi her zaman işlemiyor. Borsada işlem gören hisselerin yarısı dolar bazında halka arz fiyatının altına gerilerken yatırımcısına kaybettirdi. Bunun yanı sıra halka arz fiyatının üstünde olan ve dolar bazında ciddi kazançlar sağlayan hisseler de bulunuyor. Söz konusu hisselerden getirisi dolar bazında yüzde 1.000’leri aşanlar dahi bulunuyor.
Kazandıran hisselerin ortak özelliği ise yüksek temettü verimliliği ve kârlılık. İstatistikler akıllı yatırım yapanların kazandığını gösteriyor. Daha ziyade BIST 30 Endeksi’nde yer alan bu şirketler, inşaat, otomotiv, ticaret, gıda, holding, çimento, cam, beyaz eşya sektörünün öncü firmaları arasında yer alıyor.
Alternatif yatırım araçlarına göre daha yüksek getiri potansiyeli vaat etmesi nedeni ile yatırımcıların borsaya getirdiği nakit, hisse tercihine göre katlanabildiği gibi erimesi de mümkün. Ancak uzun vadeli hisse yatırımcısının zarar etmemek için kârlı ve temettü ödeyen, ortaklık yapısı güçlü şirketleri öncelemesi, gereksiz risklerden kaçınması önemli.

Cuma, Aralık 20, 2013

TAKAS ANALiZi

hisse analizi
1. Her çıkan senedin takasında belirgin değişimler gözlenmeyebilir.Hatta çoğu zaman hiç olmayabilirde.Çünkü senedi piyasa götürüyordur.Yani her aracıdan çok lot larla alım yapılıyor olabilir.

2. Kaliteli alım senet değişim oranı % bazında olmak üzere aniden artıran alımlardır.Takas oranı ne olursa olsun.Yani takas payı 1 olanda 0,3 olanda 20 olanda alımı katlamış olmalıki alım kaliteli olsun.Ancak aniden % 10-20 lik alım yapılırsa bu uzun vadeli yatırıma girecektir.Önemli olan daha kısa vadeli operasyonel hareketleri yakalamaktır.
3. Çoğu zaman gerçek alımlar ilk beşe giren aracılarda görülmez.Alımlar değişik kurumlara dağıtılırki ilk beşe giripte göze batmasın.Özelliklede sıfırdan pozisyon açan veya payı %1 in altında iken alım yapan (alım yapanın hangi aracı kurum olduğu ve senedin grafiğide önemli) ve alımın yüdesel değişimle ifadesi lot sayısının katlanmasını anlatıyor ise alım olumludur.Yoksa elinde senedin %30 u bulunan aracı kurum daha nasıl katlayabilirki senet sayısını...Ancak başka bir aracıdan girip lot sayısında katlama yapabilir.

Cumartesi, Aralık 07, 2013

KARSIT YATIRIM
KARŞIT YATIRIM 
Karşıt yatırım bir haber yada beklenti sonrası harekete ters yönde yapılan alım satım işlemlerine denir. Karşıt yatırımın temel varsayımına göre piyasalar iyimser yada kötümser beklentileri abartılı olarak fiyatlandırır ve riski düşük kazanç oranı yüksek alım satım fırsatları sunar. Aslında karşıt yatırımı başarabilenler kısa zamanlarda yüksek kazançlara ulaşabilir ve bu işleri belirli bir sistematiğe uydurabilirler.
Karşıt yatırım işleminin başarılı sonuçlanması için temel analiz bilgisi, sağlam bir psikoloji ve iyi bir zamanlamaya ihtiyaç vardır.
Karşıt yatırıma dünyadan bir örnek verebilirsek BP hissesinin Meksika Körfezini kirletme faaliyetleri sırasında düşmesi sonucu verilen bir alım satım kararıdır. BP hissesi körfezi kirlettiği için büyük cezalara maruz kalmış ve hisse fiyatı 80 dolarlardan 30 dolarlara gerilemiştir. Bu durumda psikoloji dibe vurmuş ve çoğu yatırım kurumu BP yi daha da kötülemekte, çok riskli olduğunu belirtmektedir. Oysaki bu düşüş sonucunda 25 30 milyar dolarlık bir zarardan bahsedilirken şirketin piyasa değeri 100 milyar dolardan fazla düşmüştür. Bu çok güzel bir karşıt yatırım fırsatıdır ve şirketi 30 dolarlık bir fiyattan alabilenler ben bu yazıyı yazdığım sırada yüzde 50 kardadırlar.Bu kar alım tarihinden sonraki dow jones endeksininin getirisine göre oldukça yüksektir.
Başka bir örnek de George Soros tarafından yapılan Irak Dinarı alımıdır. Irak Savaşı sırasında Irak Dinarı yarı yarıya değer kaybetmiştir ve o psikolojide değer kaybetmeye devam etmektedir. Ancak bu paranın arkasında bir petrol ekonomisi yatmaktadır ve savaş sonrası eski değerini kazanacağı aşikar durumdadır. Bu durumda George Soros milyarlarca dolarlık Irak Dinarı alıp savaş sonrasında bu dinarlardan yüzde yüze yakın miktarda kar etmiştir. Karşıt yatırımın ne kadar isabetli olduğunu bu örnekten anlayabiliriz.
Bunun dışında Türkiye'den örnek verirsek Doğan Grubuna kesilen yüksek ceza sonrası şirket hisseleri tarihi zirvesine göre 15 kat düşük seviyelere gelmiş ve en düşük seviyelerine göre de neredeyse yüzde 300 oranında kar ettirmiştir. Kesilen ceza bir kereliktir, fiyata yansımıştır, iptal edilmesi/değiştirilmesi vs olasılıkları vardır ve bu mantıkla hareket eden bir kişi ciddi miktarda para kazanabilmiştir.
Karşıt yatırımın en büyük handikapı şirketin daha da kötüleşeceğini mi yoksa bu konumdan sonra iyi bir durumun başlayacağını mı kestirmekteki zorluktur. Örneğin karşıt yatırım sonrası tekstil sektörüne dönük beklentilerle çok fazla düşen tekstil şirketlerine yatırım yapan bir kişi sonrasında beklentilerin daha da kötüleşmesi ve hatta bazı tekstil şirketlerinin batması üzerine çok para kaybedebilir ve pek çok fırsat da kaçırabilir.
Karşıt yatırım konusunda uzmanlaşmak isteyen kişiler sürekli fırsat kollayıp arada sırada işlem yapan ama işlemlerinde düşük riskli ve yüksek kazançlı getirileri hedefler. Karşıt yatırımın en büyük risklerinden birisi uzun süre karşıt yatırım fırsatı olmayabilir yada fırsat ile ilgili çoğu insan karşıt yatırım fikrine sahipse yatırım fırsatı uygun maliyetle gerçekleşmez ve sunduğu fırsatlar düşebilir.
Her yatırımcının üzerinde düşünmesi gereken bir tekniktir. Sürüden ayrılma ve psikolojinin tersine davranma normları başarıyı getiren etmenlerdir. Bunun yanında karşıt yatırım sırasında ciddi zararlar olabileceğinden bütün kaynağı tek bir fırsata yatırmak da doğru değildir.

Oncü GostergelerÖncü Göstergeler

Genel ekonomik faaliyetlerin en yüksek veya en düşük düzeylerine ulaşmasında
birkaç ay önce, en yüksek yada en düşük düzeylerine erişen zaman serisi verileridir.
Öncü göstergeler ekonomik dalgalanmanın yönünü önceden haber vermektedir. Bu
göstergeler sayesinde ekonomide ki daralma veya canlanma önceden tahmin
edilebilmektedir. Hisse senedine yatırım yapan kişiler için öncü göstergelerin önemi
büyüktür.
Bu göstergeler para arzı,dış ticaret açığı,istihdam ve
işsizlik,stoklar,fiyatlar,karlar,yeni kurulan ortakların sayısı,kamu kesimi harcamaları
ve inşaat endüstrisindeki gelişmeler gibi konuları içermektedir. 

Ekonomi Analizi

Ekonomi Analizi

Yatırım analizlerinin başlangıç noktası makro ekonomik analizdir. Ekonominin
sağlıklı bir şekilde tahlili ve geleceğe ilişkin öngörüler kişisel yatırımların yönünü
belirler.1
Temek analizin ilk aşaması işletmenin içinde bulunduğu ülkenin ekonomisinin
incelenmesi oluşturmaktadır. İşletmelerin içinde bulunduğu ülkenin ekonomik
koşulları işletme açısından çok önem taşımaktadır. Ülke ekonomisinin durgun olup
olmaması doğal olarak işletmeleri de etkileyeceğinden sonuçta işletmelerin hisse
senetlerinin değeri de ekonomik durumdan etkilenecektir.
Durgun bir ekonomi de yatırımlar, üretim, satışlar, karlar ve de milli gelir
gittikçe azalmaktadır. Canlı bir ekonomi de ise kişiler girişimlerinin sonucunda
çabalarının karşılığını alacaklarını bildiklerinden yatırımlarını ve üretimlerini
arttırmaktadır. Bunların artmasıyla satışlar, karlar da artış gösterecektir ve sonuçta
milli gelir artacaktır. Ekonomi canlandığında işletmenin satış veya yatırımı
sonucunda kara dönüşen girdileri de artacağından hisse senetlerinin değeri de
artacaktır. Durgun bir ekonomi de koşullar canlı ekonomiye göre zıt olacağından
doğal olarak hisse senetleri de değer kaybedecektir.2
Ekonomik analizde ülke ekonomisinin gelişimi kestirilmeye çalışılır. Çünkü tek
tek firmaların başarı dereceleri ile ülke ekonomisinin başarımı arasında yakın bir
ilişki vardır. Günümüzde ülke ekonomisi yanında topluluk ekonomileri (AB,
NAFTA vb.) ve dünya ekonomisi de analize katılmalı ve bunlar arasındaki karşılıklı
etkileşimlerden ortaya çıkabilecek yeni oluşumlar ve nicel ve nitel gelişmeler
kestirilmeli ve bütün bu bilgiler hisse senedi analizi çerçevesinde
değerlendirilmelidir

Temel Analiz
Temel analiz

Temel analiz, halka açıklanan bilgilerden yararlanarak bir firmanın değerinin
araştırılmasıdır.
Hisse senetlerinin ait oldukları şirketlerin bilançolarının ve finansal durumlarının
izlenmesine dayanan temel analizde ilk olarak makroekonomik bir görüşe sahip
olunmalıdır. Temel analizi uygulayanlar, hisse senedinin yatırım yapmaya değer
gördüğü fiyatı belirler ve bu fiyatı hisse senedinin cari fiyatı ile karşılaştırarak
yatırım karalarını verirler.İlgilenilen şirkete ait hisse senedinin gerçek değerini
belirlemek amacıyla ülke ekonomisinin, para hareketlerinin, şirketin bağlı olduğu
sektörün durumunun, pazar payının, gelir tablolarının ve bilançolarının incelenmesi
gerekmektedir.2
Kısaca temel analizde,
a. Ekonomik gelişmeyle ilgili bilgiler,
b. Sektörel gelişmeyle ilgili bilgiler ve
c. Firmayla ilgili bilgiler
Toplanıp analiz edilir ve değerlendirilir.
Bu bilgiler ise resmi ve özel kaynaklardan sağlanabilir.Temel analizi yapacak
kişi bu kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bunlardan nasıl yararlanacağını bilmek
zorundadır.

Rast gele yazılar

karışık yazılar