Cuma, Aralık 30, 2016

HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİHisse senedi fiyatları da genel olarak geleneksel arz ve talep mekanizması içinde belirlenir. Ancak fiyatlar belirlenirken hisse senedinin taşıdığı risk (Bekleyişler) ve bu riskle ilgili kamuoyunun bilgilenme derecesi çok önemlidir. Doğal olarak şirket riskini en düşük olarak gören kişi hisse senedine en yüksek fiyatı ödemeye hazırdır. Piyasa katılımcıları yaptıkları tekliflerle piyasa fiyatını belirlerler. Firma hakkında yeni bilgiler elde edildikçe riskle ilgili bekleyişler değişeceği için piyasa fiyatı da değişir.

BEKLEYİŞLERİN OLUŞUMU


Risk algılayışına ilişkin bekleyişlerin oluşumunda üç farklı model sözkonusudur.
1. Markow Bekleyişleri : Bekleyişlerin oluşma biçimi ile ilgili en basit süreçtir. Markow Bekleyişleri, bekleyişlerin oluşumunda ekonomik birimlerin en yakın geçmişi göz önüne alacaklarını savunan yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre ekonomik birimler geleceğin bugünün aynısı olacağını beklerler. Yani X değişkeninin t dönemindeki beklenen değeri t–1 dönemindeki enformasyona bağlı olarak belirlenir (Xte = Xt-1). Kısaca bu yaklaşımda gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel değişiklikler göz ardı edilmiştir. Yani kişiler geçmişteki hatalarından ders çıkartamamaktadırlar.
Xte = Xt-1
2. Uyumcu (Adaptif) Bekleyişler : Bu yaklaşım bekleyişlerin oluşumunda ekonomik birimlerin ilgili değişkeninin geçmiş dönemdeki seyrini ve daha önce yaptıkları tahmin hatalarını göz önüne alacaklarını savunur. Yani beklentilerin geçmişin tecrübelerine göre zaman içinde oluştuğunu öne sürer. X değişkeninin t dönemindeki beklenen değeri, geçmiş döneme ilişkin tahmin hatalarının uyum sürecini ifade eden λ (Xt-1 - Xte) teriminin eklenmesiyle bulunulur. Bu yaklaşımda da geçmişe balı olarak tahminde bulunmanın her zaman bir tahmin hatası içereceği gözardı edilmiştir.
Xte = Xt-1 + λ (Xt-1 - Xte) λ : Uyum faktörü
Uyum hızı : Beklentilerin geçmişteki tahmin hatalarına hangi hızda uyum gösterdiğini ifade eden katsayıdır.
3. Rasyonel Bekleyişler : Bir değişkene ait beklentilerin oluşturulmasında ekonomik birimlerin, iktisat teorisinin belirlediği değişkenler de dahil olmak üzere, mevcut tüm enformasyonu kullanarak optimal tahmin yapacaklarını savunan yaklaşımdır. Kısaca bu yaklaşıma göre ekonomik birimler mevcut enformasyonun tamamını kullanır ve rasyonel tahmin yapar. Rasyonel tahmin, kişilerin tahminlerinde hata yapmayacakları anlamına gelmez. Sadece yapılan hatanın sistematik bir bileşeni olmayacağını ifade eder. Buna göre yapılan tahmin hataları tamamen tesadüfidir. Yani X değişkeni için t dönemine ait bekleyiş, tüm enformasyonun kullanılması ile yapılan optimal tahminle (Xof) belirlenir.
Xte = Xof
Rasyonel bekleyişler yaklaşımı iki temel sonuç doğurur:
Ø Bir değişkenin oluşum biçiminde değişiklik olduğunda bekleyişlerin oluşma biçimi de değişir.
Ø Bekleyişlere ilişkin tahmin hataları ortalama sıfırdır ve önceden belirlenemez.

Perşembe, Aralık 29, 2016

Yeni asgari ücret açıklandı
Yeni yılda asgari ücret, tek seferde net 104 TL zamla 1.404 TL oldu.

Asgari ücrette 4'üncü ve son tur görüşmesi bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı. 

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, son toplantıda yeni asgari ücretin yüzde 8 artışla brüt 1.777,50 lira, net 1.404 lira olmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bu zamla birlikte asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 2.088,56 lira olacak. 

Yeni asgari ücretle evli ve üç çocuklu bir çalışan asgari geçim indirimiyle birlikte net 1.500 TL'ye yakın bir ücret alacak.

'Yeni ücretten kimse memnun olmadı'

Müezzinoğlu, "İşçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, Bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz.Gönlüm arzu ederdi ki Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, işçi gelir vergisi desteği ve işveren desteği devam edecek mesajı verdi; "Bakanlar Kurulu zamanı gelince karar alır" diye konuştu.

Türk-İş 1600 TL talep ediyordu

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda 1600 TL olmasını talep etmişti.

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işveren tarafını temsil eden TİSK, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmamasını istemişti.

Rast gele yazılar

karışık yazılar