Çarşamba, Aralık 25, 2013

BORSADA AKILLI YATIRIMCI KAZANIR

Hisse tercihlerinde kârlılığı, piyasa derinliğini ve ortaklık yapısı güçlü şirketlere yatırımı seçenler, dolar bazında getirilerini katlarken gereksiz yere risk alanlar paralarının yüzde 90’ını kaybetti


Halka arzdan alınan hisselerden uzun vadede kâr edileceği beklentisi her zaman işlemiyor. Borsada işlem gören hisselerin yarısı dolar bazında halka arz fiyatının altına gerilerken yatırımcısına kaybettirdi. Bunun yanı sıra halka arz fiyatının üstünde olan ve dolar bazında ciddi kazançlar sağlayan hisseler de bulunuyor. Söz konusu hisselerden getirisi dolar bazında yüzde 1.000’leri aşanlar dahi bulunuyor.
Kazandıran hisselerin ortak özelliği ise yüksek temettü verimliliği ve kârlılık. İstatistikler akıllı yatırım yapanların kazandığını gösteriyor. Daha ziyade BIST 30 Endeksi’nde yer alan bu şirketler, inşaat, otomotiv, ticaret, gıda, holding, çimento, cam, beyaz eşya sektörünün öncü firmaları arasında yer alıyor.
Alternatif yatırım araçlarına göre daha yüksek getiri potansiyeli vaat etmesi nedeni ile yatırımcıların borsaya getirdiği nakit, hisse tercihine göre katlanabildiği gibi erimesi de mümkün. Ancak uzun vadeli hisse yatırımcısının zarar etmemek için kârlı ve temettü ödeyen, ortaklık yapısı güçlü şirketleri öncelemesi, gereksiz risklerden kaçınması önemli.

Cuma, Aralık 20, 2013

TAKAS ANALiZi

hisse analizi
1. Her çıkan senedin takasında belirgin değişimler gözlenmeyebilir.Hatta çoğu zaman hiç olmayabilirde.Çünkü senedi piyasa götürüyordur.Yani her aracıdan çok lot larla alım yapılıyor olabilir.

2. Kaliteli alım senet değişim oranı % bazında olmak üzere aniden artıran alımlardır.Takas oranı ne olursa olsun.Yani takas payı 1 olanda 0,3 olanda 20 olanda alımı katlamış olmalıki alım kaliteli olsun.Ancak aniden % 10-20 lik alım yapılırsa bu uzun vadeli yatırıma girecektir.Önemli olan daha kısa vadeli operasyonel hareketleri yakalamaktır.
3. Çoğu zaman gerçek alımlar ilk beşe giren aracılarda görülmez.Alımlar değişik kurumlara dağıtılırki ilk beşe giripte göze batmasın.Özelliklede sıfırdan pozisyon açan veya payı %1 in altında iken alım yapan (alım yapanın hangi aracı kurum olduğu ve senedin grafiğide önemli) ve alımın yüdesel değişimle ifadesi lot sayısının katlanmasını anlatıyor ise alım olumludur.Yoksa elinde senedin %30 u bulunan aracı kurum daha nasıl katlayabilirki senet sayısını...Ancak başka bir aracıdan girip lot sayısında katlama yapabilir.

Cumartesi, Aralık 07, 2013

KARSIT YATIRIM
KARŞIT YATIRIM 
Karşıt yatırım bir haber yada beklenti sonrası harekete ters yönde yapılan alım satım işlemlerine denir. Karşıt yatırımın temel varsayımına göre piyasalar iyimser yada kötümser beklentileri abartılı olarak fiyatlandırır ve riski düşük kazanç oranı yüksek alım satım fırsatları sunar. Aslında karşıt yatırımı başarabilenler kısa zamanlarda yüksek kazançlara ulaşabilir ve bu işleri belirli bir sistematiğe uydurabilirler.
Karşıt yatırım işleminin başarılı sonuçlanması için temel analiz bilgisi, sağlam bir psikoloji ve iyi bir zamanlamaya ihtiyaç vardır.
Karşıt yatırıma dünyadan bir örnek verebilirsek BP hissesinin Meksika Körfezini kirletme faaliyetleri sırasında düşmesi sonucu verilen bir alım satım kararıdır. BP hissesi körfezi kirlettiği için büyük cezalara maruz kalmış ve hisse fiyatı 80 dolarlardan 30 dolarlara gerilemiştir. Bu durumda psikoloji dibe vurmuş ve çoğu yatırım kurumu BP yi daha da kötülemekte, çok riskli olduğunu belirtmektedir. Oysaki bu düşüş sonucunda 25 30 milyar dolarlık bir zarardan bahsedilirken şirketin piyasa değeri 100 milyar dolardan fazla düşmüştür. Bu çok güzel bir karşıt yatırım fırsatıdır ve şirketi 30 dolarlık bir fiyattan alabilenler ben bu yazıyı yazdığım sırada yüzde 50 kardadırlar.Bu kar alım tarihinden sonraki dow jones endeksininin getirisine göre oldukça yüksektir.
Başka bir örnek de George Soros tarafından yapılan Irak Dinarı alımıdır. Irak Savaşı sırasında Irak Dinarı yarı yarıya değer kaybetmiştir ve o psikolojide değer kaybetmeye devam etmektedir. Ancak bu paranın arkasında bir petrol ekonomisi yatmaktadır ve savaş sonrası eski değerini kazanacağı aşikar durumdadır. Bu durumda George Soros milyarlarca dolarlık Irak Dinarı alıp savaş sonrasında bu dinarlardan yüzde yüze yakın miktarda kar etmiştir. Karşıt yatırımın ne kadar isabetli olduğunu bu örnekten anlayabiliriz.
Bunun dışında Türkiye'den örnek verirsek Doğan Grubuna kesilen yüksek ceza sonrası şirket hisseleri tarihi zirvesine göre 15 kat düşük seviyelere gelmiş ve en düşük seviyelerine göre de neredeyse yüzde 300 oranında kar ettirmiştir. Kesilen ceza bir kereliktir, fiyata yansımıştır, iptal edilmesi/değiştirilmesi vs olasılıkları vardır ve bu mantıkla hareket eden bir kişi ciddi miktarda para kazanabilmiştir.
Karşıt yatırımın en büyük handikapı şirketin daha da kötüleşeceğini mi yoksa bu konumdan sonra iyi bir durumun başlayacağını mı kestirmekteki zorluktur. Örneğin karşıt yatırım sonrası tekstil sektörüne dönük beklentilerle çok fazla düşen tekstil şirketlerine yatırım yapan bir kişi sonrasında beklentilerin daha da kötüleşmesi ve hatta bazı tekstil şirketlerinin batması üzerine çok para kaybedebilir ve pek çok fırsat da kaçırabilir.
Karşıt yatırım konusunda uzmanlaşmak isteyen kişiler sürekli fırsat kollayıp arada sırada işlem yapan ama işlemlerinde düşük riskli ve yüksek kazançlı getirileri hedefler. Karşıt yatırımın en büyük risklerinden birisi uzun süre karşıt yatırım fırsatı olmayabilir yada fırsat ile ilgili çoğu insan karşıt yatırım fikrine sahipse yatırım fırsatı uygun maliyetle gerçekleşmez ve sunduğu fırsatlar düşebilir.
Her yatırımcının üzerinde düşünmesi gereken bir tekniktir. Sürüden ayrılma ve psikolojinin tersine davranma normları başarıyı getiren etmenlerdir. Bunun yanında karşıt yatırım sırasında ciddi zararlar olabileceğinden bütün kaynağı tek bir fırsata yatırmak da doğru değildir.

Oncü GostergelerÖncü Göstergeler

Genel ekonomik faaliyetlerin en yüksek veya en düşük düzeylerine ulaşmasında
birkaç ay önce, en yüksek yada en düşük düzeylerine erişen zaman serisi verileridir.
Öncü göstergeler ekonomik dalgalanmanın yönünü önceden haber vermektedir. Bu
göstergeler sayesinde ekonomide ki daralma veya canlanma önceden tahmin
edilebilmektedir. Hisse senedine yatırım yapan kişiler için öncü göstergelerin önemi
büyüktür.
Bu göstergeler para arzı,dış ticaret açığı,istihdam ve
işsizlik,stoklar,fiyatlar,karlar,yeni kurulan ortakların sayısı,kamu kesimi harcamaları
ve inşaat endüstrisindeki gelişmeler gibi konuları içermektedir. 

Ekonomi Analizi

Ekonomi Analizi

Yatırım analizlerinin başlangıç noktası makro ekonomik analizdir. Ekonominin
sağlıklı bir şekilde tahlili ve geleceğe ilişkin öngörüler kişisel yatırımların yönünü
belirler.1
Temek analizin ilk aşaması işletmenin içinde bulunduğu ülkenin ekonomisinin
incelenmesi oluşturmaktadır. İşletmelerin içinde bulunduğu ülkenin ekonomik
koşulları işletme açısından çok önem taşımaktadır. Ülke ekonomisinin durgun olup
olmaması doğal olarak işletmeleri de etkileyeceğinden sonuçta işletmelerin hisse
senetlerinin değeri de ekonomik durumdan etkilenecektir.
Durgun bir ekonomi de yatırımlar, üretim, satışlar, karlar ve de milli gelir
gittikçe azalmaktadır. Canlı bir ekonomi de ise kişiler girişimlerinin sonucunda
çabalarının karşılığını alacaklarını bildiklerinden yatırımlarını ve üretimlerini
arttırmaktadır. Bunların artmasıyla satışlar, karlar da artış gösterecektir ve sonuçta
milli gelir artacaktır. Ekonomi canlandığında işletmenin satış veya yatırımı
sonucunda kara dönüşen girdileri de artacağından hisse senetlerinin değeri de
artacaktır. Durgun bir ekonomi de koşullar canlı ekonomiye göre zıt olacağından
doğal olarak hisse senetleri de değer kaybedecektir.2
Ekonomik analizde ülke ekonomisinin gelişimi kestirilmeye çalışılır. Çünkü tek
tek firmaların başarı dereceleri ile ülke ekonomisinin başarımı arasında yakın bir
ilişki vardır. Günümüzde ülke ekonomisi yanında topluluk ekonomileri (AB,
NAFTA vb.) ve dünya ekonomisi de analize katılmalı ve bunlar arasındaki karşılıklı
etkileşimlerden ortaya çıkabilecek yeni oluşumlar ve nicel ve nitel gelişmeler
kestirilmeli ve bütün bu bilgiler hisse senedi analizi çerçevesinde
değerlendirilmelidir

Temel Analiz
Temel analiz

Temel analiz, halka açıklanan bilgilerden yararlanarak bir firmanın değerinin
araştırılmasıdır.
Hisse senetlerinin ait oldukları şirketlerin bilançolarının ve finansal durumlarının
izlenmesine dayanan temel analizde ilk olarak makroekonomik bir görüşe sahip
olunmalıdır. Temel analizi uygulayanlar, hisse senedinin yatırım yapmaya değer
gördüğü fiyatı belirler ve bu fiyatı hisse senedinin cari fiyatı ile karşılaştırarak
yatırım karalarını verirler.İlgilenilen şirkete ait hisse senedinin gerçek değerini
belirlemek amacıyla ülke ekonomisinin, para hareketlerinin, şirketin bağlı olduğu
sektörün durumunun, pazar payının, gelir tablolarının ve bilançolarının incelenmesi
gerekmektedir.2
Kısaca temel analizde,
a. Ekonomik gelişmeyle ilgili bilgiler,
b. Sektörel gelişmeyle ilgili bilgiler ve
c. Firmayla ilgili bilgiler
Toplanıp analiz edilir ve değerlendirilir.
Bu bilgiler ise resmi ve özel kaynaklardan sağlanabilir.Temel analizi yapacak
kişi bu kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bunlardan nasıl yararlanacağını bilmek
zorundadır.

Salı, Ağustos 20, 2013

Altına Yatırım

Altın yatırımı yapmak ülkemizde geleneksel hale gelmiştir. Özellikle de yaz aylarının gelmesi ile süregelen düğün mevsiminde hediyelik amaçlı altın kullanımı yoğunlaşır. Normal zamanlarda da kişiler birikimlerini değerlendirmek amacıyla kuyumculardan aldıkları altın ile veya bankalarda açtırdıkları altın hesapları üzerinden yatırım yapmaktadır.Altın ile en kazançlı yatırım işlemleri ise borsa ve forex piyasası şeklinde finans piyasalarında yapılmaktadır. Altın borsalarının açılması ile birlikte altın organize olmuş piyasalarda işlem görmeye adım atmıştır. Aynı zamanda altın ayarı konusunda da çeşitli standartlar getirilmiştir. Altının ithalat ve ihracatında çıkan sorunlarında bu şekilde önüne geçilmiştir. Altın borsalarında kurumsal ve bireysel yatırımcılar yatırım yapabilmektedir. Bireysel yatırımcıların dışında kurumsal yatırımcıların ve özellikle de bankaların işlem yapmalarının nedeni ise altın borsalarının azca risk, yüksek getiri sunmasıdır.

Forex piyasasındaki altın yatırımı ise altın borsalarına nazaran daha avantajlıdır. Bunun nedeni de forex piyasasının işleyiş özellikleridir. Çift yönlü işlem yapılabilmesi sayesinde altın yalnızca kıymet kazanırken değil bununla beraber değer kaybederken de yatırım yapılması ve kazanç elde edilmesi olanakı sunmaktadır. Kaldıraç sistemi sayesinde yatırılan teminat üzerinden elde edilecek kar oranı arttırılmaktadır. Risklin limitli olması sayesinde yatırımcılar beklemedikleri ve altından kalkamayacakları kadar büyük kayıpları yaşamamış olur.

Forex piyasası tek bir merkez üzerinden yürütülmediği için hafta sonları hariç haftanın 5 günü 24 saat boyunca işlem yapılabilmektedir. Borsaların ise kısıtlı işlem saatleri sebebiyle bazı problemler meydana gelmektedir. Forex işlemleri internet üzerinden anlık olarak gerçekleştirilmektedir ve yatırımcılar emirlerini piyasaya kendileri anlık olarak iletebilmektedir.

Pazartesi, Ağustos 19, 2013

Forex Piyasasında Hisse Senetleri

Borsalar ile birlikte anılan hisse senetleri ile Forex piyasasında da yatırım işlemi yapmak mümkündür. Forex piyasasının özellikleri nedeniyle de borsalara göre hisse senetleri ile daha kazançlı yatırım işlemleri yapılabilmektedir. Borsalara göre daha üstün olan yatırım yapma özellikleri sayesinde Forex piyasası yatırımcılarına daha az risk ile daha yüksek getiri sağlamaktadır.

Forex piyasasında çift yönlü işlem yapılabilir olması sayesinde hisse senetleri hem değer kazanırken hem de değer kaybederken yatırım yapma ve kazanç elde etme imkanı sunmaktadır. Hisse senetleri ile forex piyasasında değer kaybederken satış yönünde, değer kazanırken de alım yönünde işlem yapılarak kazanç elde edilmektedir. Aynı zamanda kaldıraç oranı sayesinde de yatırılan teminattan elde edilecek kar oranı arttırılmaktadır. Riskin limitli olması hem kaldıraç oranı uygulanan hem de uygulanmayan yatırım işlemlerinde yatırımcıların risklerini minimuma indirme imkanı sunmaktadır.

Forex piyasasında emirlerin işlenmesi gereken tek bir merkez olmaması ve coğrafi ticaret merkezleri üzerinden yürütülüyor olması nedeniyle piyasa hiçbir zaman kapanmamaktadır. Yatırımcılar hisse senetlerine haftanın 5 günü 24 saat boyunca internet bağlantılı bir bilgisayar yardımıyla yatırım yapabilirler. Borsaların kısıtlı olan işlem saatlerinden doğan sıkıntılar forex piyasasında bu nedenle yaşanmamaktadır.

Piyasanın özelliği nedeniyle fiyatların tahmin edilebilirliği forex piyasasında söz konusudur ve işlem kolaylığı da sunmaktadır. Forex işlemlerinin internet üzerinden yürütülmesi ve yatırımcıların emirlerini kendileri piyasaya iletebilmeleri de anlık işlem yapmalarını mümkün kılmaktadır. İnternet üzerinden sürekli olarak piyasa ve fiyat grafiklerinin takip edilebilmesi sayesinde anlık kazançlar sağlanabilmektedir.

En İyi Yatırımı Yapmak

Finans piyasalarında yatırım yaparak birikimleri değerlendirmek günümüzde daha kolay ve hızlı bir şekilde olmaktadır. Borsa işlemlerinin internet üzerinden yapılabilir olması anlık borsa takibini ve günlük, seanslık alım – satım işlemlerini mümkün kılmıştır. Yatırım olanaklarının iyileşmesi daha yüksek kazançların elde edilmesini kolaylaştırmasının yanında, yüksek getirinin yüksek risk içerdiği de unutulmamalıdır. Bu nedenle de risklerin minimuma indirilmesi gerekmektedir. Riskleri minimuma indirmek için öncelikli olarak bilinçli bir yatırımcı olmak gerekir.

Borsada yatırım yapmaya başlamadan önce borsa eğitimlerinin alınması ve demo hesaplar yardımıyla belirli bir tecrübeye sahip olunması gerekmektedir. Aracı kurumların eğitim olanaklarından yararlanılabildiği gibi internet üzerinden de borsaların işleyişi, piyasa gelişmeleri, şirket haberleri hakkında ve kazançlı yatırım işlemlerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler edinmek mümkündür. Yatırımcılara tavsiye niteliği taşıyan çeşitli borsa kitaplarından, eğitim videolarından ve seminerlerden bilgiler edinmek günümüzde eskiye göre daha kolaydır.

Borsalarda en iyi ve en kazançlı yatırımları yapabilmek için önemli olan bir konuda piyasa takibinin gerçekleştirilmesidir. Piyasada, ülkelerde, sektörlerde ve şirketlerde meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, yatırım araçlarının fiyatlarının gelecekte ne yönde ilerleyeceği hakkında geniş bilgi verecektir. Teknik analiz araçları da kullanılarak piyasadan ve sektörlerden edinilen bilgiler pekiştirilerek doğru alım – satım emirleri verilebilir.

Son olarak yatırımcıların portföy yönetimi ve risk dağıtımı konularında da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Kazanılan ve kaybedilen paranın neden geldiğini, nerelerde hata yapılarak kayıp yaşandığının araştırılması kazancın sürekliliğini sağlayacaktır. Yatırımcının portföyü isteklerine göre oluşturması gerekmektedir ve bu nedenle de portföyünü nasıl oluşturması gerektiğini, yatırım araçlarının hangilerinin isteklerine cevap verebileceğini bilmelidir.

Cuma, Ağustos 16, 2013

Forex mi, Borsa mı Güvenli?

Borsa yatırım piyasaları arasında belki de en eskisidir. Forex piyasası ise yeni nesil bir finans piyasasıdır. Forex piyasasının özellikleri gereği borsalara göre daha yüksek kazançların elde edildiği hemen herkes tarafından söylenmektedir. Borsalardan farklı yönleri ağırlık bassa bile forex piyasasında da riskler söz konusudur.

Borsalarda eski zamanlardan bu yana mutlaka bir dolandırılma vakası yaşanmıştır. Kendini aracı kurum olarak tanıtan kişiler tarafından yatırım yapmak isteyen tecrübeli tecrübesiz birçok kişinin borsaya yatıracakları paraları ve hatta daha da fazlasını kaybettiği duyulmuştur. Aynı durum forex piyasasının yeni popülerlik kazandığı dönemlerde de söz konusu olmuştur. ülkemizde forex piyasasının yeni popülerlik kazanmasının nedenlerinden birisi de bu güvenilirlik sorunudur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ülkemizde faaliyet gösteren aracı kurumlara yapılan denetimler sonucunda mevzuatlara uygun olarak görev yapan şirketlere yasal olduklarını belgeleyen lisanslar verilmiştir ve yatırımcılar bu kurumlar ile güvenli bir şekilde işlem yapabilmektedir. SPK tarafından denetlenen forex şirketleri ile işlem yapmak forex piyasasında yatırım yapacakların araştırmaları gereken ilk konudur.

Borsaların güvenlik açısından bir sorunu da spekülasyon ve manipülasyon yapılabilir olmasıdır. Spekülasyon sonucunda kazanılacağı kesin olarak düşünülen işlemlerden bile büyük kayıplar yaşanabilmektedir. Spekülatörler adeta borsaların bir parçası olmuşlardır ama buna rağmen tecrübesiz yatırımcılar için de kayıp yaşanması en muhtemel konudur. Forex piyasasında ise spekülasyon ve manipülasyon söz konusu dahi olamaz. Küresel bir piyasadır ve yatırım araçlarının fiyatları tüm dünya ile paralel bir işleyişe sahiptir.

Borsa mı, forex mi daha güvenilir diye daha kapsamlı bir şekilde düşünüldüğünde forex piyasasının kazanmaya yönelik olarak daha güvenli olduğu söylenebilir. Küçük birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için en güvenli ve en uygun piyasanın forex piyasası olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Pazartesi, Ağustos 05, 2013

Borsa ve Forex Piyasası

Borsa piyasaları en eski yatırım piyasaları olmalarının yanında günümüzde yeni nesil finans piyasası olan forex piyasası da yatırımcılarına yüksek kazanç elde etme imkanı sunmaktadır. Forex piyasası özellikleri nedeniyle de borsalara göre daha az riskle daha yüksek kazanç elde etme imkanı sunmaktadır.

Forex piyasası anlamı gereği yalnızca döviz işlemleri yaptırıyor gibi görünse de emtialar ve hisse senedi ile de kazançlı yatırım işlemleri yaptırmaktadır. Borsalara göre hisse senetleri ile daha iyi olanaklar altında yatırım yapma imkanı sunmaktadır. Bunun nedeni ise forex piyasasının yatırım işlemi yaptırma özelliklerindendir. Forex piyasasında çift yönlü işlem yapılabilmektedir. Yani hisse senetleri hem değer kaybederken hem de değer kazanırken yatırım yapılabilir.

Borsalar ve forex piyasası arasında bazı farklar bulunmaktadır. Borsaların seans saatleri varken, forex piyasası hafta sonları hariç haftanın 5 günü 24 saat boyunca işlem yaptırmaktadır. Borsada yapılan işlemler için işlem ücreti ödenirken, forex piyasasında ödenmez. Aracı kurumlara borsalarda komisyon ödenirken, forex piyasası aracı kurumları yapılan işlemler sonucunda aradaki kardan kendi paylarını alırlar. Forex piyasasında yüksek kaldıraç oranları sayesinde yatırılan teminata göre daha yüksek kazançlar sağlanır. Borsa piyasasında işlem yapmaya başlamak için birçok evrak ve izin belgesi hazırlanması istenirken, forex piyasasında bir aracı kurum ile anlaşılması ile direkt işlem yapmaya başlanabilir.

Borsalarda olduğu gibi forex piyasası da küresel bir piyasadır. İki piyasada da kazançlı yatırım işlemleri yapmak için iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak gerekir. Piyasada ve aracı kurumlar tarafından yatırımcılara eğitim imkanı sunulmaktadır. Forex piyasası aracı kurumları yatırımcılarına ücretsiz eğitim olanakları sunmaktadır.

Cuma, Temmuz 26, 2013

Borsa Piyasaları Hakkında

Hisse senedine yatırım yapmak denildiği zaman akla öncelikli olarak borsalar gelmektedir. Bunun nedeni en eski finans piyasası olan borsaların doğuşu hisse senetlerinin alım – satımının yapılmaya başlaması ile olmasıdır. Kişilere borsalara bir ön yargı ile bakmaktadır ve bunun nedeni de borsaların yüksek risk içermesidir. Ama ticaret yapmak her zaman risklidir ve bilgi – tecrübe ikilisi sayesinde bu riskler minimuma indirilebilir.

Borsa piyasaları bilinçli yatırımcılarına yüksek kazançlar sunmaktadır. İyi bir piyasa takibi ve analiz bilgisi ile geleceğe yönelik doğru tahminlere sahip olunabilir. Bu konularda bilgi almak günümüzde internetin yaygın kullanımı ile mümkündür. Borsalar işlem yapılan yatırım aracına göre çeşitli adlar almaktadır. Döviz işlemlerinin yapıldığı döviz borsası, emtia işlemlerinin yapıldığı emtia borsası, hisse senedi ile işlem yapılan menkul kıymetler borsası, vadeli işlemlerin yapıldığı vadeli işlem borsaları bulunmaktadır.

Borsaların ülke ekonomilerine de birçok katkısı vardır. Likidite sağlama, piyasada fiyat oluşturma, güvence, ekonomide barometre görevi, sermayeye hareketlilik sağlama görevi, mülkiyeti tabana yayma işlevi gibi birçok ekonomik işlevi vardır. Borsalarda yatırım yapmaya başlamak için öncelikle bir banka veya aracı kurumdan yatırım hesabı açtırılmalıdır. Yatırım hesabı ile ilgili işlemler yerine getirildikten sonra 2 – 3 iş günü içerisinde yatırım yapmaya başlanabilir.

Borsa Nedir?

Borsa piyasası en eski tarihli finans piyasasıdır ve hisse senetleri ile birlikte anılır. İyi derecede bilgisi ve tecrübesi olan yatırımcılara da yüksek kazanç elde etme olanakları sunar. Borsa anlam olarak ise; ticaret konu olan malların alım – satım işlemlerinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Borsaların kurumsal olarak tabir edilmesinin nedeni kendilerine göre özelliklerinin olmasıdır. Piyasa denilmesi ise ticari malların alım – satım işlemlerinin yapıldığı yerler olmalarıdır.

Belçika’ya bağlı Anvers şehrinde ilk borsanın kurulduğu söylenmektedir. Aynı zamanda Londra’da da girişinin ücretli olduğu bir kahvehanede hisse senedi gibi kıymetli evrakların alım – satım işlemleri yapılmaktadır. Bu kahvehanenin tabelasında borsa anlamına gelen “the stock exchange” yazılıdır ve ilk borsalardan olduğu kabul edilmiştir.

Borsaların kendilerine özgü kuralları vardır ve piyasalarda tek fiyat oluşumu gibi ciddi katkıları da bulunmaktadır. Ekonomiye de katkıları olan borsalar sayesinde ülkedeki makro ekonomik verilerin takibinin yapılması, ülke ekonomisinin dinamiği hakkında bilgi alınması gibi konulara da açıklık getirilmiştir. Bir ülkenin ekonomik anlamda sağlamlığı borsalardan ve borsada işlem gören enstrümanlarından kolaylıkla tespit edilebilir.

Perşembe, Nisan 11, 2013

Borsada Kağıt Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kıymetli evraklar, birikimlerin değerlendirilmesinde en çok tercih edilen enstrümanlardır. Yüksek miktarsa kazanç elde etmeyi mümkün kılan evrakları, kar getireceğini düşündüğünüz zamanlarda, en uygun fiyat seviyesi üzerinden almalısınız. Değeri, beklentinizi karşılayacak seviyelere geldiğinde seneni elinizden çıkartmalısınız. Bu mantıkla hareket ederek, hisse senedi işlemlerinizden umduğunuz getirileri elde edebilirsiniz. Birikimlerinizi değerlendirerek, piyasadan karlı şekilde ayrılabilirsiniz.

Piyasada kağıt olarak anılan hisse senetlerinden kazanç sağlamak istiyorsanız bilmeniz gereken temel konular vardır. Bu konuların başında elbette ki hisse senedi nedir, alım – satımı nasıl yapılır, hangi evraklar ne zaman getiri sağlar sorular gelir. Soruların cevaplarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenmelisiniz. Çünkü teorik bilgiler yolunuzu aydınlatırken, pratik bilgiler ise riskleri önlemeyi, kazanç elde etmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle bilgi ve deneyimlerinizi artırmalısınız. Kağıt seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilgilerinizin ve tecrübelerinizin artmasıyla öğrenebilirsiniz. Püf noktaları yolunuza kılavuz alarak başarılı olabilirsiniz.

Peki, borsada kağıt seçerken neler bilmeleri ve nelere dikkat etmeli gelin hep birlikte bakalım.

Borsa Piyasasında Kağıt Seçerken Neleri Bilmeli?


Kar getirecek borsa işlemlerinde bulunmak istiyorsanız öncelikler hisse senetleri hakkındaki konuları öğrenmelisiniz. Sektörleri araştırmalısınız. Şirketlerin misyon ve vizyonunuza bakmalısınız. Aynı zamanda iç ve dış dinamik faktörleri bilmelisiniz. Bu faktörlerin senetler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını anlamalısınız. Olumlu ve olumsuz durumlarda işlemlerinizi nasıl yönlendirmeniz gerektiğini belirleyecek; bilgi ve deneyim düzeyine sahip olmalısınız. Gerçek borsa hesabı açmadan 
belli bir süreyi eğitiminize ayırmalısınız. Bu sayede borsada hangi kağıdı almalıyım, satmalıyım gibi sorulara cevap verebilirsiniz.

Aracı kurumların eğitimlerinden faydalanmalısınız. Teorik konuları öğrenmenizi sağlayacak kitaplar, videolar ve seminer hizmetleri ayırt etmeksizin hepsinden yararlanmalısınız. Hiçbir konuyu önemsememezlik yapmalısınız. Her birinin ileride işinize yarayacağını bilmelisiniz ve bilgilerinizi her geçen gün ileri seviyeye taşımalısınız. Edindiğiniz bilgileri unutmamak için de tecrübe kazanacağınız sanal hesaplarını kullanmalısınız. iOS işletim sistemine sahip olan cihaz kullanıcıları genellikle Stock Market Game sanal oyunu kullanırken, Android kullanıcıları ise Flick a Trade uygulamasını kullanmaktadır. Piyasada birçok uygulama vardır. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bu hesaplar sayesinde gerek bilmeniz gerekse de dikkat etmeniz gereken tüm hususları görebilirsiniz. Çünkü demo hesaplarda sanal para yüklüdür. İşlemlerinizi yaparken para kaybetme korkusu yaşamazsınız. Böylece doğru zamanda kar getirecek adım nasıl atılır anlayabilirsiniz.

Kağıt seçiminde bulunmadan önce hisse senedi fiyatlarında neden dalgalanmalar yaşandığını bilmelisiniz. Düşüşlerin ve yükselişlerin sebeplerini öğrenmelisiniz. Genelde arz – talep dengesi fiyat hareketlerini değiştirse de hisse senetlerinin yer aldığı sektörler birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle fiyat seviyelerini etkileyen hususlar da farklıdır. Turizm işi ile uğraşan şirketlerin değeri daha çok yaz aylarında artarken, inşaat sektörünün talebinde azalmalar görülür. Bu da fiyatların geri çekilmesine neden olur. Bu gibi küçük ama işe yarar püf noktaları öğrenerek, yatırımlarınızı karlı şekillerde yürütebilirsiniz. Birikimlerinizi değerlendirerek, kazançlı çıkabilirsiniz.

Borsa Piyasasında Kağıt Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?


Dikkat etmeniz gereken konuların başında tabii ki de fiyat seviyelerinin değişmesi geliyor. Çünkü piyasada kazanç elde edebilmeniz için hisse senetlerinin değerinde meydana gelecek değişmeleri doğru bir şekilde yorumlamalısınız. Bu yüzden fiyatları etkileyen faktörleri bilmelisiniz ve nasıl yorumlanacaklarını öğrenmelisiniz. Aynı zamanda kağıt analizlerinin nasıl yapıldığı hususunda da bilgiler edinmelisiniz. Aracı kurumların eğitimleri sayesinde bu hususları öğrenebilirsiniz. Birikimlerinizi değerlendirebilmek adına öğrendiğiniz püf noktalar sayesinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Paranızı değerlendirmek istiyorsanız, hisse senetlerinin değeri ileride yükselecekse yatırım yapmalısınız. Değeri düşecek senetlerden uzak durmalısınız. Çünkü hisselerin değerinin düşmesi yatırımcı için zarar anlamına gelir. Bu yüzden para kaybetmek istemiyorsanız; piyasa takibi ve fiyat analizi yapmalısınız. Özel yardımcı göstergeleri kullanarak, işlemlerinizi beklentilerinize yönelik yürütmelisiniz. Beklentilerinizi karşılayacağınız noktalardan alım – satımlarınızı gerçekleştirmelisiniz. Bunun için hislerinize güvenmek yerine tamamıyla sayısal verilere göre hareket etmenizin daha doğru olacağını bilmelisiniz.

Sonuç olarak, borsa attığınız doğru adımlar ve yaptığınız varsayımlar sonucunda küçük miktardaki birikimlerinizi bile ciddi anlamda büyütmenizi sağlar. Fakat bunun için iyi bir strateji izlenmesi şarttır. Stratejilerinizin doğruluğu için de bilgi ve deneyimlerinizin oranı belli bir seviyeye gelmiş olmalıdır. Çünkü belirli başlı konuların öğrenilmesiyle piyasada başarılı adımlar atmanız mümkün hale gelir. Bu anlamda yukarıda ele aldığım hususları önemsemelisiniz. Bilgi ve deneyimlerinizin seviyesini artırarak, kazanç sağlayacağınız stratejiler üretmelisiniz.

Pazar, Şubat 24, 2013

KOSGEB Kredileri Hakkında Bilgiler

Kosgeb Kredileri

Kosgeb, bilindiği gibi devlet destekli bir kredi fonudur. Kosgeb kredisi alabilmek için öncelikle bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunlardan kısaca söz etmek gerekirse, kurum tarafından verilen iş kurma danışmanlığı eğitimini ya da uygulamalı olarak verilen eğitim desteğini alanlar, kurumca üniversite sınırları içinde gerçekleştirilen genç girişimci geliştirme programına katılıp; mezun olanlar veya işgem bünyesinde bulunan girişimcilerden bir yıl içinde işletme kurmuş olan şahıslar faydalanabilmektedir. Kosgeb Kredileri herkese çıkmıyor ama ümitsiz bakmamak gerek.

Yeni Bir İş

Kosgeb kredisi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin hedef büyütmeleri ve ekonomiye katkıda bulunmaları en önemli amaçtır. Kosgeb Kredisi alabilecek olanları genel olarak saydığımız niteliklere sahip kişiler için verilse de bu niteliklere sahip olmayan kişilerin de başvurup şanslarını denemeleri gerekiyor. Çünkü devlet için ekonomiye can veren her adım çok önemlidir. Bu nedenle devlet birçok girişimci insanı bu alanda adım atmaya davet ediyor. Esnaflar için hibe desteği oldukça cazip bir seçenektir. 

Etiketler:kosgeb kredisi nedir,kosgeb kredisi ne işe yarar,kosgeb kredisi hakkında,kosgeb kredisi kimlere verilir,

Perşembe, Şubat 21, 2013

Hac Kredisi Nedir? Nasıl Alınır?

Hac Kredisi Nedir

Milyonlarca Müslüman arasında her hac mevsiminin yaklaşmasıyla hac heyecanı başlamaktadır. Pek çok insan ömründe bir defa da olsa o kutsal topraklara gitmek ve hac vazifesini yerine getirmek ister. Artık yeni düzenlemeyle kura listesi başvuru önceliğine göre değiştirilmiştir. Yani eski başvuru yapanın yeni başvuru yapana göre şansı yüksek olmaktadır yeni hacı adayları kuraya dâhil edilmemektedir. Bu işlemlere gelmeden önce ise yapılması gereken en önemli şey hac için gereken maddiyatı hazırlamak olacaktır. Ortalama 10.000 tl civarı bir para ile hac vazifesi yerine getirilebilir. Asıl olan paranın hazır olması iken artık bazı kişiler hac kredisi çekmekiçin bankaların yolunu tutmaktadırlar. Diyanetin yayınladığı vaazlar da pek makul karşılanmasa da çoğu insan bu yolla haça gitmeye hazırlanmaktadır.

Hac Hayali Gerçek Oluyor


Hacı adaylarının sabırsızlıkla beklediği hac vazifelerini artık çoğu yerden alabileceği hac kredisi ile gerçekleştirebiliyor. Bunun için hac mevsimi başlamadan önce gerekli başvurular yapılmalı ve kredi başvurusu için özellikle hac kredisi çekileceği belirtilmelidir. İhtiyaç kredisi adı altında olmayan bu uygulama bazı bankalarca uygulanmaktadır.

Etiketler:hac kredisi nedir,hac kredisi nasıl alınır,hac kredisini kimler alabilir,kimler hac kredisi alabilir,kimler hac kredisi çekebilir,

Konut Kredisi Başvurusu İçin Gerekenler

Konut Kredisi Nedir?

Konut kredisi, satın alınacak bir evin teminat altına alınması şartı ile bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Ev almak istiyorsunuz ama birikiminiz yok yada nasıl olsa kira ödüyorum biraz daha fazla ödeyip kendi evimin sahibi olayım diyorsanız konut kredisi almayı düşünebilirsiniz. Ev almaya karar verdikten sonra, isteğinize uygun koşullarda olan evleri emlakçılar veya internetten araştırıp, inceleyip ardından bu konutların fiyatlarına uygun konut kredisini araştırabilirsiniz. Kira ödemek yerine kredi ödeyeceğiniz bir sisteme geçerken iyi araştırma yapmalı bankalar tarafından verilen konut kredilerinin faiz ve vadelerikısmını iyi araştırmalısınız. Size uygun olan faiz oranlarını sunan bankaları bulduktan sonra konut kredisi için başvurmanız gerekecektir.

Konut Kredisi Başvurusu İçin Gereken Belgeler

Konut kredisi için yaptığınız başvuruda ön onay alındıktan sonra bankalar sizden belirli belgeler istenir. Bankalar tarafından talep edilen temel belgeler; nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir belgesidir. Konut kredilerinde kredi, verilen ev ipotek yapıldığından genellikle kefil istenmemektedir. Şayet geliriniz ile ilgili bir düşüklük söz konusu ise bu durumda kefil talep edilebilmektedir.


 Etiketler:konut kredisi nedir,konut kredisi kimlere verilir,konut kredisi için gerekenler,konut kredisi nasıl alınır,kimler konut kredisi alabilir,

Kredi Notu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kredi Notu Sorgulama
İnsanlar çoğu zaruri ve ani ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvuruyor. Birçok banka hem bireysel hem de kurumsal olarak kredi verme konusunda artık daha fazla kolaylık sağlıyor. Kredi almak isteyen vatandaşlar bankaya başvurduğunda karşılaştıkları birtakım evraklar oluyor. Bu evrakları temin etmeden önce kredi notu sorgulama için internetten kredi notunuzu kontrol ettikten sonra hareket etmeniz çok daha sağlıklı bir tercihtir. Bankaların size ne kadar kredi verebileceğini hesaplamak için kredi sorgulama notunuzu bazı araştırmacı internet sitelerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

Her İhtiyaca Göre Kredi


Ne kadar ihtiyacınız olursa olsun artık kredi almak eskisi kadar zor değil. Eğer geçmişte herhangi bir kredi notu düşmesi yaşamadıysanız yani kara listeye girmediyseniz ihtiyaç kredisi almak çok da zor değil. Kredi notu hesaplaması gibi önemli bir hizmet veren bazı araştırmacı kurumlar var. Sizin alışveriş düzeninize ve kullandığınız borç tarifesini ne denli düzgün ödediğinize kadar birçok konuda kredi notunuzu belirleyerek sizin daha kolay kredi almanızı sağlıyor. 


Etiketler:kredi notu sorgulama,kredi notu sorgulama nasıl yapılır,kredi notu nasıl sorgulanır,kredi notunu nasıl sorgularız,

Rast gele yazılar

karışık yazılar